Veilig klimaat

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
Iedere vereniging in Nederland dient een vertrouwenscontactpersoon te hebben om het gemakkelijker te maken grensoverschrijdend gedrag binnen een vereniging bespreekbaar te maken en tegen te gaan. De vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt als iemand ongewenst gedrag ervaart binnen een vereniging.

De vertrouwenscontactpersoon is verbonden met de vereniging door zijn functie maar is verder helemaal neutraal en kiest dus geen partij. Omdat Reek niet zo groot is en er veel vertrouwenscontactpersonen nodig zijn als iedere vereniging zelf een vertrouwenscontactpersoon aan moet stellen is de keus gemaakt om voor alle verenigingen samen 4 mensen in Reek aan te stellen.

Voorbeelden van ongewenst gedrag waarvoor je een VCP kunt raadplegen?

 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Agressie/geweld
 • Discriminatie
 • Diefstal
 • Machtsmisbruik
 • Intimidatie

Voor wie zijn we?
Iedereen die betrokken is bij de vereniging mag de VCP aanspreken:

 • Leden
 • Ouders
 • Vrijwilligers
 • Bestuursleden

Wat mag je verwachten van de VCP?

 • De VCP biedt een luisterend oor
 • De VCP geeft ondersteuning en voorlichting. Ruimte om emoties te uiten
 • De VCP bespreekt mogelijkheden zodat je een passende keus kunt maken hoe verder te gaan in het oplossen van je probleem.
 • De VCP kan voorlichting geven over en je doorverwijzen naar specifieke hulpverlenende instanties.
 • Je mag ook alleen je hart luchten.
 • De VCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van een vereniging als het gaat om preventieve maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
 • We zullen in principe je verhaal vertrouwelijk behandelen.

Wat kun je niet verwachten van de VCP?
In principe worden hulpvragen vertrouwelijk behandeld maar als er sprake is van strafbare feite of de vertrouwenscontactpersoon komt in gewetensnood bij geheimhouding kan hij/zij geen geheimhouding garanderen.

De VCP neemt je probleem niet over en lost het niet voor je op maar staat naast je en bespreekt welke mogelijke oplossingen er zouden zijn zodat je een passende keuze kunt maken en kan je ondersteunen in het traject naar probleemoplossing.

De VCP doet dus zelf geen onderzoek naar waarheidsvinding.

De VCP is geen (professionele) hulpverlener en bij acute (psychische) nood is het beter professionele hulpverleners in te schakelen bijvoorbeeld de huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost.

De vier vertrouwenscontactpersonen voor Reek
Elly Hendriks
Ik ben Elly Hendriks-Klievink, getrouwd met Henk en woon op Heijtmorgen 12. We hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Een tijd geleden werd ik gebeld met de vraag of ik VCP-er zou willen zijn in Reek. Na uitleg hierover vroeg ik me allereerst af of ik die taak wel waar zou kunnen
maken.  En hoe komt het dat je mij hiervoor benadert? Toen ik hoorde dat mensen me
daarvoor hebben aangedragen, gaf dat al enige geruststelling, men heeft dus
vertrouwen in mij. Ik heb door het feit dat we dit met 4 personen gaan doen en het krijgen van de
benodigde scholing hiervoor ingestemd.
Telefoonnummer: 0629420173

Bert de Bruin
Ik ben Bert de bruin, 58 jaar, getrouwd met Mariëlle. We hebben drie
kinderen: Rens, Gite en Joep. We hebben een akkerbouwbedrijf. Toen ik
werd gevraagd als VCP dacht ik eerst: oei, dat weet ik nog niet of ik
dat wel wil en kan. Maar doordat er meteen bij verteld werd dat we het
in Reek als team gaan doen en dat we er een cursus voor krijgen heb ik
er ja tegen gezegd. Als team VCP kunnen we elkaar ondersteunen en als er
iets speelt bij één van de clubleden van één van de Reekse clubs dan
heeft dit clublid als hij/zij met een VCP wil praten keuze uit vier VCP en dat kan drempelverlagend zijn.
Telefoonnummer: 0650253619

Anton van Boxtel
Ik ben Anton van Boxtel. Ik woon op Brouwershof 17 en woon samen met Gertie
Theunissen en bonuszoon Teun.
Vanaf 1982 tot 1 januari 2018 heb ik als praktiserend huisarts in Reek gewerkt.
Middels de functie van VCP’er wil ik graag mijn steentje bijdragen in het veiliger en
gezonder maken van het sportklimaat in Reek.
Telefoonnummer: 0655342446

Jantine Albers
Ik ben Jantine Albers. Ik woont op de Heijtmorgen 38a en ben getrouwd met Frédéric
van Esdonk. We hebben 2 zonen Ferre en Syb die bij Achilles en Jong Nederland
zitten. Ik woon 18 jaar in Reek. In het dagelijks leven werk ik als huisarts in Mill. Ik
vind het belangrijk dat iedereen zich prettig kan voelen in het rijke verenigingsleven
van Reek.
Telefoonnummer: 0610180284