Corona Jong Nederland.

Beste ouders/verzorgers, leiding en kinderen,

Dinsdag 21 april heeft premier Rutte aanpassing van de maatregelen rondom het coronavirus bekend gemaakt. Daarin werd onder andere aangegeven dat georganiseerde buitensportactiviteiten voor kinderen na 29 april weer opgestart mogen worden. Hier vallen de buitenactiviteiten van Jong Nederland ook onder. Daarom gaan we de groepsavonden voor een aantal groepen weer opstarten. Het gaat om de volgende groepen:

Jong Nederland Reek heeft, na overleg met Gemeente Landerd en Jong Nederland Landelijk, voor leiding, kinderen en ouders een protocol met maatregelen opgesteld. Deze zijn te vinden in de bijlage. Lees deze aandachtig door. Dit is gebaseerd op de regels van het RIVM, het sportprotocol van de overkoepelende Nederlandse sportbond (NOC*NSF) en advies van Jong Nederland Landelijk.  We houden de groepsavonden en tijden aan zoals deze voor de maatregelen ook al waren.

Wij hebben veel zin om weer op een veilige manier plezier met elkaar te maken!

Mochten er vragen zijn kun je terecht bij je leiding.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Jong Nederland Reek