Aanmelden

Aan: De ouders/verzorgers van de kinderen uit Reek
Van: Bestuur Jong Nederland Reek                                                            

Geachte ouders/verzorgers,

Het nieuwe seizoen begint medio september 2021. Wij hopen dan met net zoveel plezier als voorgaande jaren te kunnen draaien.

Voor diegene die niet weten wat Jong Nederland is, een korte beschrijving:
We werken bij Jong Nederland met 3 pijlers: sport, spel en creativiteit.
Er zijn door het jaar heen verschillende activiteiten zoals: St.Maarten, kerstviering, avonddriedaagse en ieder jaar sluiten we af met een kamp.

Lijkt dit uw kind wel aan te spreken aarzel dan niet. U kunt Uw kind nu aanmelden door te mailen naar: administratie-jnreek@hotmail.nl. Om dit te kunnen bewerkstelligen zien wij ons genoodzaakt om de aanmelding  voor het seizoen 2021/2022 voor 31 augustus 2021 tegemoet te zien.

Indien de aanmelding niet voor de gestelde datum is gedaan, zal na deze datum niet meer ingeschreven kunnen worden.
Kinderen uit groep 1 en 2 betalen € 30,- per jaar.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 betalen € 47,50,- per jaar.
Kinderen uit het voorgezet onderwijs betalen €30.- per jaar.

U hoeft de contributie nog niet te voldoen, hiervan krijgt u t.z.t. een betalingsapp. De betalingen vinden medio september pas plaats

Voor meer informatie kunt U ook kijken op www.jongnederlandreek.nl
Met vragen kunt U altijd terecht bij Niek van Heck, Rosmolen 29, telnr. 06-50281794

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Jong Nederland Reek
—————————————————————————————————————————————-

Naam kind: …………………………………………..                 Geboortedatum: …………………………………

Adres: …………………………………………………                   Telnr. …………………………………………….

Postcode: ……………………………………………                   Mobiel. …………………………………………..

School groep/klas (2021/2022) ……………………………Email. ……………………………………………

Geeft toestemming voor foto’s van U kind te publiceren op het internet.  Ja/Nee
Wordt nieuw lid van Jong Nederland Reek

 

Bank: NL13 RABO 014.32.01.018